Facebook

Szukaj na stronie

Aktualności

07.07.2016, 21:59

WALNE ZEBRANIE ZARZĄDU

Likwidator Stowarzyszenia Polish Professional Women Network Pwnet w likwidacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 18 lok. 4, 00-023 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355640, informuje, iż w związku zakończeniem procedury likwidacji Stowarzyszenia wszczętej uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2016 r., działając na podstawie punktu 33 statutu Stowarzyszenia,

16.06.2016, 11:09

Liderka Biznesu

Liderka Biznesu - fotografia

serdecznie zapraszamy :)

14.06.2016, 8:51

Walne Zebranie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015

Likwidator Stowarzyszenia Polish Professional Women Network Pwnet z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 18 lok. 4, 00-023 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355640, działając na podstawie punktu 32 statutu Stowarzyszenia, zwołuje na dzień 29 czerwca 2016 roku , na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie spółki Poldent sp. z o. o. w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 80 lok. VI.

01.06.2016, 11:48

MOWA CIAŁA I EMOCJE W BIZNESIE - konferencja

MOWA CIAŁA I EMOCJE W BIZNESIE - konferencja - fotografia

29.04.2016, 9:04

ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia PWNet

Działając w imieniu Stowarzyszenia Polish Professional Women Network Pwnet z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 18 lok 4, 00-023 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355640, niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członkiń z dnia 21 marca 2016 r. podjęto decyzję o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia. Likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony Pan Radosław Bubienko.

19.04.2016, 14:18

SPORT INSPIRACJĄ DLA MENEDŻERA

SPORT INSPIRACJĄ DLA MENEDŻERA - fotografia

16.04.2016, 11:15

BIEG WOJCIECHOWY

BIEG WOJCIECHOWY - fotografia

Aktywność kluczem do sukcesu w życiu zawodowym. Jeżeli zastanawiasz się jak spędzić jutrzejszą niedzielę dołącz do uczestników tego wydarzenia. spotkasz tam również członkinie PWNet. Do wyboru - bieg , nordic-walking.

07.03.2016, 9:28

Nadzwyczajne Walne Zebranie 21.03.2016

Zarząd Stowarzyszenia Polish Professional Women Network Pwnet z siedzibą w Warszawie,

20.01.2016, 23:54

Nadzwyczajne Walne Zebranie 4.02,2016

Zarząd Stowarzyszenia Polish Professional Women Network Pwnet z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widok 18 lok 4, 00-023 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355640, działając na podstawie punktu 33 oraz punktu 36 statutu, w związku z upływem kadencji organów Stowarzyszenia, zwołuje na dzień

15.09.2015, 22:41

wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50plus

SEMINARIUM „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”

Wydarzenia

<< >> wrzesień 2017

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

by NTIinnovations.pl